MENU

Tin tức / Biến tần Hitachi - điều khiển bằng công tắc ngoài biến trở ngoài

Điều khiển tần số qua biến trở ngoài/ 0~10V và chạy dừng bằng công tắc ngoài
 
Bước 1:Vào nhóm A Group : Standard Functions của biến tần Hitachi (NES-1)
_Vào hàm A001 : Chọn “1” Cho phép điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài trên biến tần Hitachi.
_Vào hàm A002 : Chọn “1” Cho phép nhận tín hiệu chạy dừng bằng công tắc ngoài trên biến tần Hitachi.
_Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần Hitachi.
_Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần Hitachi.
_Vào hàm A004 : để cài đặt tần số tối đa biến tần hoạt động (tối đa 400Hz)
_Vào hàm A003 : Cài “30~400”Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần (thường cài bằng tần số A004).

Bước 2 : vào nhóm Monitoring And Main Profile Paramaters
_Vào hàm F002 để cài đặt thời gian tăng tốc cho biến tần Hitachi
_Vào hàm F003 để cài đặt thời gian giảm tốc cho biến tần Hitachi
 
Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần Hitachi đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:

_Hàm B091 :
Chọn “0”_Cho phép biến tần dừng theo kiểu Decelerate.                       
Chọn “1”_Cho phép dừng theo kiểu Free run

_Hàm A041 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần Hitachi theo chế độ Manual.
=> A042 cài % (0~20) Torque cho biến tần
=> Hàm A041 : Chọn “1”_Điều khiển Torque  trên biến tần Hitachi theo chế độ Auto.
 
Trả về thông số mặt định của nhà sản xuất
_Hàm B084 : Chọn “3 Chọn reset tất cả ( 1: reset lỗi , 2: reset cài đặt)
_Hàm B180 : Chọn “1” để bắt đầu reset
 
Lưu đồ cài đặt biến tần Hitachi
Sơ đồ đấu dây :
L + 1  : chạy thuận
L + 2 : chạy nghịch
 
H + O/OI + L : 3 chân biến trở (O/OI là chân giữa)

Để xem thêm các cài đặt khác về biến tần Hitachi , Quý Khách vui lòng dowload tại đây !
Bookmark and Share
HOTLINE0942 982 231
Kinh doanh : (028) 7300 3459
Mr Trần Trung Tính : 0913 050 074
Mr Lê Trường An : 0942 982 231
hp-auto@hungphu.com.vn

BIẾN TẦN HƯNG PHÚ

BIẾN TẦN - SLIDESHARE

CT TNHH Kỹ Thuật Tự Động HƯNG PHÚ
Người đại diện: Giám đốc Lê Thị Hồng Quế
Giấy CNĐKDN: 0304475037-được sửa đổi lần 4 ngày 09/12/2015
Địa chỉ đăng ký kinh doanh : 27 Triệu Quang Phục , Phường 10, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại : 028 7300 3459 - 1900 633 459
Hotline : 0913 050 074
Email: tinh.tran@hungphu.com.vn
Copyright © 2023 HungPhu AT. Co., Ltd..