MENU
BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610C11N4 (110.0KW/150HP)

BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610C11N4 (110.0KW/150HP)

Mã số : ATV610C11N4
_ Công suất 110.0kW (150.0HP)
_ Ngõ vào : 3Pha 380VAC
_ Ngõ ra : 3Pha 380VAC
_ Đã có sẵn màn hình cài đặt
Giá : 106,022,000 (VND)
Lượt xem : 7883
Đã mua : 0
BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610C13N4 (132.0KW/178HP)

BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610C13N4 (132.0KW/178HP)

Mã số : ATV610C13N4
_ Công suất 132.0kW (178.0HP)
_ Ngõ vào : 3Pha 380VAC
_ Ngõ ra : 3Pha 380VAC
_ Đã có sẵn màn hình cài đặt
Giá : 114,563,000 (VND)
Lượt xem : 4988
Đã mua : 0
BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610C16N4 (160.0KW/216HP)

BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610C16N4 (160.0KW/216HP)

Mã số : ATV610C16N4
_ Công suất 160.0kW (216.0HP)
_ Ngõ vào : 3Pha 380VAC
_ Ngõ ra : 3Pha 380VAC
_ Đã có sẵn màn hình cài đặt
Giá : 122,070,000 (VND)
Lượt xem : 144836
Đã mua : 0
BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610D11N4 (11.0KW/15HP)

BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610D11N4 (11.0KW/15HP)

Mã số : ATV610D11N4
_ Công suất 11.0kW (15.0HP)
_ Ngõ vào : 3Pha 380VAC
_ Ngõ ra : 3Pha 380VAC
_ Đã có sẵn màn hình cài đặt
Giá : 21,433,000 (VND)
Lượt xem : 3797500
Đã mua : 0
BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610D15N4 (15.0KW/20HP)

BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610D15N4 (15.0KW/20HP)

Mã số : ATV610D15N4
_ Công suất 15.0kW (20.0HP)
_ Ngõ vào : 3Pha 380VAC
_ Ngõ ra : 3Pha 380VAC
_ Đã có sẵn màn hình cài đặt
Giá : 23,243,000 (VND)
Lượt xem : 6347
Đã mua : 0
BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610D18N4 (18.5KW/25HP)

BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610D18N4 (18.5KW/25HP)

Mã số : ATV610D18N4
_ Công suất 18.5kW (25.0HP)
_ Ngõ vào : 3Pha 380VAC
_ Ngõ ra : 3Pha 380VAC
_ Đã có sẵn màn hình cài đặt
Giá : 25,799,000 (VND)
Lượt xem : 7044
Đã mua : 0
BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610D22N4 (22.0KW/30HP)

BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610D22N4 (22.0KW/30HP)

Mã số : ATV610D22N4
_ Công suất 22.0kW (30.0HP)
_ Ngõ vào : 3Pha 380VAC
_ Ngõ ra : 3Pha 380VAC
_ Đã có sẵn màn hình cài đặt
Giá : 27,295,000 (VND)
Lượt xem : 800577
Đã mua : 0
BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610D30N4 (30.0KW/40HP)

BIẾN TẦN SCHNEIDER 3 PHA 380V ATV610D30N4 (30.0KW/40HP)

Mã số : ATV610D30N4
_ Công suất 30.0kW (40.0HP)
_ Ngõ vào : 3Pha 380VAC
_ Ngõ ra : 3Pha 380VAC
_ Đã có sẵn màn hình cài đặt
Giá : 32,919,000 (VND)
Lượt xem : 5652
Đã mua : 0
HOTLINE0942 982 231
Kinh doanh : (028) 7300 3459
Mr Trần Trung Tính : 0913 050 074
Mr Lê Trường An : 0942 982 231
hp-auto@hungphu.com.vn

BIẾN TẦN HƯNG PHÚ

BIẾN TẦN - SLIDESHARE

CT TNHH Kỹ Thuật Tự Động HƯNG PHÚ
Người đại diện: Giám đốc Lê Thị Hồng Quế
Giấy CNĐKDN: 0304475037-được sửa đổi lần 4 ngày 09/12/2015
Địa chỉ đăng ký kinh doanh : 27 Triệu Quang Phục , Phường 10, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại : 028 7300 3459 - 1900 633 459
Hotline : 0913 050 074
Email: tinh.tran@hungphu.com.vn
Copyright © 2023 HungPhu AT. Co., Ltd..